Jesteś tutaj: Start / Stołówka

Stołówka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Dzieci mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej.

Pełny obiad - 7.00 zł

Drugie danie - 5.00 zł

Zupa - 2.00 zł

Zapisy u Intendenta szkoły.

Zapraszamy Uśmiech

 


 

Regulamin stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

 

INFORMACJA O GODZINACH WYDAWANIA POSIŁKÓW

 

 

Wydawanie posiłków odbywa się według poniższego harmonogramu:


godz. 11.00 - klasy "0a" oraz "0b"

godz. 11.30 - klasy I - III

godz. 12.30 klasy IV - VIII

 


 

 

Opłata za miesiąc LISTOPAD 2021r. 


Opłata za miesiąc LISTOPAD wynosi odpowiednio:

pełny obiad (7 zł x 19 dni) 133 zł

II danie (5 zł x 19 dni) 95 zł

Zupa (2zł x 19 dni) 38 zł

 

 

Odpłatność za obiady dokonywana jest przez osoby korzystające ze stołówki za każdy miniony miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

 

 

Rodzic/opiekun prawny kontaktuje się mailowo z intendentem w celu poinformowania o liczbie obiadów w danym miesiącu  i uzyskaniu informacji o kwocie, którą należy zapłacić.


 

Wpłaty kwoty za obiady dokonuje się na podany numer konta: 49 1240 2773 1111 0010 7261 0610. Po uiszczeniu opłaty rodzic/ opiekun przesyła skan/ zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail do intendenta: intendent.sp2opatow@onet.pl .

 


 

 

WAŻNA INFORMACJA:

Jeżeli wpłata należności za korzystanie przez ucznia ze stołówki szkolnej jest na konto bankowe to:

Przy wpłacie za obiad na konto proszę podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ. Dotyczy to również osób które wpłacają za kolegów też należy podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ

 


 

   Alergeny podawane w jadłospisie opadawane są na podst. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

 

 

 

Alergeny

1. Zboża zawierające gluten

2. Skorupiaki i produkty pochodne

3. Jaja i produkty pochodne

4. Ryby i produkty pochodne

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

6. Soja i produkty pochodne

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

8. Orzechy

9. Seler i produkty pochodne

10. Gorczyca i produkty pochodne

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg

13. Łubin i produkty pochodne

14. Mięczaki i produkty pochodne

 

 


 

 

 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie
z przyczyn od niego niezależnych.