Zakończyliśmy drugi etap rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2021

Zakończyliśmy drugi etap rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie jest wywieszona w gablocie ogłoszeń wewnątrz budynku szkoły.

Niestety nie możemy jej opublikować na stronie internetowej.


Informujemy, że nie wszystkie dzieci, których rodzice złożyli dokumenty w procesie rekrutacyjnym w drugiej turze, zostały zakwalifikowane na listę kandydatów do oddziałów przedszkolnych, ze względu na ograniczoną  w tym roku liczbę miejsc. W drugiej turze naboru mieliśmy 12 wolnych miejsc a zgłosiło się 16 dzieci. 

Do klasy pierwszej zakwalifikowaliśmy wszystkich, którzy się zgłosili.
Jednocześnie prosimy rodziców zakwalifikowanych kandydatów, aby do dnia 14 czerwca 2021 r. uzupełnili oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia ich dziecka do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im.  Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie .

>>Potwierdzenie oddział przedszkolny<<

>>Potwierdzenie klasa pierwsza<<