REKRUTACJA - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2021

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie będą od  09.03.2021r. wywieszone w gablocie ogłoszeń wewnątrz budynku szkoły .
Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli dokumenty w procesie rekrutacyjnym zostały zakwalifikowane na listę kandydatów do oddziałów przedszkolnych oraz  do klasy pierwszej .

Jednocześnie prosimy rodziców zakwalifikowanych kandydatów, aby do dnia 17 marca 2021 r.uzupełnili oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia ich dziecka do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. . Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie .


Szanowni Rodzice  informujemy,  iż rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 zaplanowana jest od 17 do 28 maja 2021 roku.

>>Potwierdzenie oddział przedszkolny<<

>>Potwierdzenie klasa pierwsza<<

Uzupełniony formularz potwierdzenia można składać:

- w sekretariacie szkoły,
- pocztą na adres ul. Kopernika 30 27-500 Opatów (przesyłka musi dotrzeć do sekretariatu do 26.02.2021),
- do skrzynki znajdującej się przed drzwiami z napisem REKRUTACJA 2021/2022,
- oraz przez ePUAP - /SP2Opatow/SkrytkaESP.
- na adres e-mail sp2opatow@onet.pl