Rekrutacja do klasy pierwszej na rok 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2021

 Szanowni Rodzice!

Poniżej publikujemy informacje dotyczące zapisów i rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja i zapisy dotyczą dzieci urodzonych w 2014 roku.

 

Dzieci z obwodu są przez rodziców do szkoły ZAPISYWANE.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 lutego 2021 r.

Uzupełniony formularz zgłoszenia można składać:

- w sekretariacie szkoły,
- pocztą na adres ul. Kopernika 30 27-500 Opatów (przesyłka musi dotrzeć do sekretariatu do 26.02.2021),
- do skrzynki znajdującej się przed drzwiami z napisem REKRUTACJA 2021/2022,
- oraz przez ePUAP - /SP2Opatow/SkrytkaESP.


Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie:

miasto Opatów ulice:
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Cegielniana, Cmentarna, Leszka Czarnego, Stanisława Czernika, Harc. Jerzego Czerwińskiego, Dorzeczna, Gen. „Grota" Roweckiego, Górna, Józefa Grudnia, Mariana Hejnickiego, Władysława Jagiełły, Wincentego Kadłubka, Kania, Kąpielowa, Jana Kilińskiego, Kolegiacka, Mikołaja Kopernika, Legionów, Lubelska, Franciszka Mendyka, Nagórna I, Nagórna II, Niecała, Nowa, Nowopolna, Nowowałowa, Ogrodowa, Okalińska, Partyzantów, Plac Obrońców Pokoju, Polna, Różana, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Starowałowa, Bronisława Ostrowskiego ps. „Cichy", Szeroka, Krzysztofa Szydłowiekiego, Wąska, Zacisze, Mjr. „Topora" Zwierzdowskiego;
wsie:
Czerników Karski, Czerników Opatowski, Jałowęsy, Jurkowice, Karwów, Marcinkowice, Nikisiałka Mała, Oficjałów, Okalina Kolonia, Okalina - Wieś, Tomaszów, Tudorów.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe;


Dzieci spoza obwodu podlegają REKRUTACJI.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego               

 do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 
L.p. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Rodzaj czynności
1

od 15 lutego 2021r.

do 26 lutego 2021r.

od 17 maja 2021r.

do 28 maja 2021r.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym

2

 do 5 marca 2021r.

 do 4 czerwca  2021r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie    do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3

 do 9 marca 2021r.  do 8 czerwca 2021r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej
4  do 17 marca 2021r.  do 14 czerwca 2021r.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
5  do 22 marca 2021r.  do 21 czerwca 2021r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Wnioski będą przyjmowane do dnia 26 lutego 2021 r.

- w sekretariacie szkoły,
- pocztą na adres ul. Kopernika 30 27-500 Opatów (przesyłka musi dotrzeć do sekretariatu do 26.02.2021),
- do skrzynki znajdującej się przed drzwiami z napisem REKRUTACJA 2021/2022,
- oraz przez ePUAP - /SP2Opatow/SkrytkaESP.

>>rekrutacja do zerówki<<