Jesteś tutaj: Start / Stołówka

Stołówka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Dzieci mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej.

Pełny obiad-5.00zł

Drugie danie-3.50zł

Zupa-1.50zł

Zapisy u Intendenta szkoły.

Zapraszamy

 

Rodzic/opiekun prawny kontaktuje się mailowo z intendentem w celu poinformowania o liczbie obiadów w danym miesiącu  i uzyskaniu informacji o kwocie, którą należy zapłacić.


 

Wpłaty kwoty za obiady dokonuje się na podany numer konta: 49 1240 2773 1111 0010 7261 0610. Po uiszczeniu opłaty rodzic/ opiekun przesyła skan/ zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail do intendenta: intendent.sp2opatow@onet.pl .

 


 

 

WAŻNA INFORMACJA:

Jeżeli wpłata należności za korzystanie przez ucznia ze stołówki szkolnej jest na konto bankowe to:

Przy wpłacie za obiad na konto proszę podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ. Dotyczy to również osób które wpłacają za kolegów też należy podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ

 


   Alergeny podawane w jadłospisie opadawane są na podst. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.