Egzamin Ósmoklasisty – Wyniki i wydawanie zaświadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2021

Wyniki egzaminów harmonogram

Informacje dotyczące Egzaminów Ósmoklasisty – https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Terminy ustala: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku
(PDF) 20201222 E8 EM Komunikat o harmonogramie AKTUALIZACJA

2 lipca 2021 r. udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty – https://wyniki.edu.pl/login
Szkoła nie odpowiada za funkcjonowanie serwisu z wynikami.

Do 8 lipca 2021 r. przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

9 lipca 2021 r. wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 9:00 do 11:00.

Po zaświadczenie/informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zdający zjawiają się osobiście i zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez szkołę, okazując dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna/dowód osobisty/paszport).

Prosimy, aby osoby odbierające zaświadczenie w imieniu zdającego posiadały przy sobie pisemne upoważnienie od Rodzica/Opiekuna zdającego, a także dokument potwierdzający tożsamość wskazany w upoważnieniu.

Przypominamy również zdającym o konieczności przekazania zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranych przez kandydatów szkół ponadpodstawowych w wymaganym terminie.