Bohaterscy obrońcy Westerplatte.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2021

 „Kie­dy się wy­peł­ni­ły dni
i przy­szło zgi­nąć la­tem,
pro­sto do nie­ba czwór­ka­mi szli
żoł­nie­rze z We­ster­plat­te”.

                                                (KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI

Bohaterscy obrońcy Westerplatte.

W bieżącym roku obchodzimy 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ten tragiczny dla Polaków czas wymagał od naszych przodków ogromnej ofiarności i heroicznych czynów. Miejsca bohaterskich walk polskich żołnierzy rozsiane były po całym terytorium II Rzeczpospolitej.

                   Jednym z nich była polska placówka wojskowa na Westerplatte. 182 żołnierzy pod dowództwem mjr Henryka Sucharskiego odpierało natarcia sił hitlerowskich. 

Mieli bronić się 12 godzin, utrzymali się aż 7 dni, budując wokół siebie mit nieustępliwości

i bohaterstwa polskiego żołnierza. Stali się symbolem Wojska Polskiego, które zawsze walczy do końca. 

Dla uczczenia pamięci obrońców Westerplatte i zachowania w pamięci młodego pokolenia ich heroizmu, na lekcjach przeprowadzono pogadanki. Starsi uczniowie na lekcjach historii obejrzeli polski film fabularny z 1967r. – „ Westerplatte”. Na szkolnym korytarzu dzieci mogą obejrzeć gazetkę ukazującą ten fragment polskiej przeszłości.

                   Koordynatorem działań upamiętniających wydarzenia z 1939r. jest dyrektor Joanna Bińczak. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie