Zasady bezpieczeństwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2021

Zasady bezpieczeństwa na czas prowadzenia prac remontowych

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

 

 1. Zajęcia dla podopiecznych oddziałów przedszkolnych oraz dla uczniów klas I odbywają się w budynku hali sportowej. Uczniowie ci korzystają z bocznego  wejścia do hali sportowej – od strony parku.
 2. Uczniowie klas II – VIII korzystają tylko i wyłącznie z głównej furty i przejścia na wprost do wejścia głównego do budynku szkoły.
 3. Korzystanie z innych przejść jest zabronione.
 4. W związku z trwającymi pracami budowlanymi  nie ma wjazdu na parking.
 5. Uczniów obowiązuje surowy zakaz opuszczania budynku szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.
 6. Uczniowie stosują się do znaków ostrzegawczych i znaków zakazu.
 7. Pod żadnym pozorem uczniowie nie wchodzą na teren prac remontowych i do pomieszczeń czasowo wyłączonych z użytku.
 8. Są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania nauczycieli dyżurujących, wychowawcę bądź dyrekcję szkoły o sytuacji, gdy inni uczniowie wchodzą na teren prac remontowych.
 9. Naruszenie powyższych zasad skutkuje natychmiastowym powiadomieniem rodziców i naganną oceną z zachowania.